Maandfooi

Wat sluit dit in?

  • Toegang tot video’s

  • In-studio klasse
  • Motivering

  • Persoonlike ondersteuning

  • Vorderingsverslag

Sluit aan, almal is welkom

Bankbesonderhede

Bank: FNB/RMB
Rekeninghouer: Mev Yolandi Marx
Rekening tipe: Gold Business Account
Rekening nommer: 62827437402
Tak kode: 250655